Máte otázku? Kontaktujte nás. info@autocarpet.hu

REKLAMACE

Měli byste vědět, že textilní autokoberečky v našem internetovém obchodě jsou jedinečné produkty, proto prosím udělejte svoji objednávku promyšleně. Pokud nejste spokojeni s přijatými textilními koberci, bohužel nemůžeme akceptovat reklamaci! Můžeme vám, ale poskytnout nový produkt za stejnou cenu.

 • pokud jsme udělali chybu my, jsme samozřejmě připraveni problém vyřešit!
 • 14 pracovních dnů je na vyhodnocení reklamace (nezoufejte, pokud nedostanete odpověď do 3 dnů, neznamená to, že se vaším problémem nezabýváme)
 • v případě reklamace nám VŽDY přiložte fotodokumentaci, protože se jedná o produkty, které potřebujeme vidět.
 • v případě posouzení reklamace a v případě vrácení peněz nám zašlete číslo bankovního účtu na náš e-mail: info@autocarpet.hu, na který bude vrácena platba do dnů.

Reklamaci zašlete jasně formulovanou, doloženou fotografií a pošlete nám ji s uvedením čísla objednávky! Usnadníte nám práci, takže můžeme jednat rychleji.

 

REKLAMAČNÍ ŘÁD - pokyny pro spotřebitele - způsob reklamace.

 

Spotřebitel má právo využít reklamaci ve smyslu zákona 250/2007 Sb. a pro reklamační řízení se stanoví následující postup.

 1. Spotřebitel uvědomí prodávajícího o reklamaci na telefonním kontaktu +421 904 033 167 a zároveň na E-mailovou adresu kofin@autorohoze.eu napíše skutkový stav reklamovaného zboží s uvedením čísla objednávky, VŽDY přiloží fotodokumentaci reklamovaného zboží, protože jde o produkty, které potřebujeme vidět pro posouzení oprávněnosti reklamace.
 2. V případě uznání reklamace se zahajuje ihned reklamační řízení s přidělením pořadového čísla reklamace kupujícího. Reklamační řízení je do 3 pracovních dnů a nesmí být delší než 30 dní.
 3. Prodávající je povinen při uplatnění reklamace vydat spotřebiteli potvrzení o zahájení reklamace.

Pokud je reklamace uplatněna prostřednictvím dálkové komunikace prodávající je povinen potvrzení doručit spotřebiteli ihned. Není-li možné doručit potvrzení ihned, musí se doručit bez zbytečného odkladu, nejpozději však spolu s dokladem o vyřízení reklamace, potvrzení o uplatnění reklamace se nemusí doručovat, pokud spotřebitel má možnost prokázat uplatnění reklamace jiným způsobem.

 1. Vyřízení reklamace je ukončeno reklamačním řízením předáním opraveného výrobku, výměnou výrobku, vrácením kupní ceny výrobku, vyplacením přiměřené slevy z ceny výrobku, písemná výzva k převzetí plnění nebo její odůvodněné zamítnutí.
 2. Prodávající je povinen vést evidenci reklamací.
 3. V případě alternativního řešení sporů se můžete obrátit na Inspektorát slovenské obchodní inspekce.

 

REKLAMACE nelze uznat v následujících případech:

 

Měli byste vědět, že textilní autokoberce v našem internetovém obchodě jsou specializované produkty vyráběné na zakázku, proto prosím udělejte svoji objednávku promyšleně a zodpovědně. Pokud nejste spokojeni s vyrobenými textilními koberci, bohužel nemůžeme akceptovat reklamaci! Textilní koberce se vyrábějí speciálně na zakázku vaší objednávky.

 • pokud prodávající udělal chybu, jsme samozřejmě připraveni reklamaci vyřešit!
 • jestli objednávka byla zadána kupujícím nesprávné reklamaci není možné uznat, můžeme vám, ale poskytnout nové zboží - textilní koberec za stejnou cenu.
 • na vyhodnocení reklamace obdržíte odpověď do 3 pracovních dnů
 • v případě reklamace nám VŽDY přiložte fotodokumentaci, protože se jedná o produkty, které potřebujeme vidět.
 • v případě posouzení reklamace a v případě vrácení peněz nám zašlete číslo Vašeho bankovního účtu na náš e-mail: info@autocarpet.hu, a bude Vám vrácena platba bezodkladně.

 

Reklamaci zašlete jasně formulovanou, doloženou fotografií a pošlete nám ji s uvedením čísla objednávky! Usnadníte nám práci, takže můžeme jednat rychleji.